Klubben

Nordiska Typ2-klubben är en ideell förening där alla medlemmar har ett gemensamt intresse; Folkvagnsbussar. Vi har inte några speciella krav för att man ska få vara medlem. Vi har heller inte inriktat oss på någon viss modell av bussar utan alla är välkomna. Luft- eller vattenkyld, gammal eller ny – det spelar ingen roll.
Klubben bildades 2001 och växer för varje vecka som går.

Klubben ger ut ett medlemsblad 4 ggr/år, Folkabussen. Alla medlemmar och även dom som inte är medlemmar är mer än välkomna att hjälpa till med artiklar, info, bilder mm. Skicka ditt bidrag till redaktören.

Som det står ovan så är detta en ideell hobbyförening och ska inte blandas ihop med varumärkena Svenska Volkswagen AB och Volkswagen AG i Tyskland.

Plusgiro: 23 41 74-1