Ekonomi, kvitto och garanti

Vid privatköp ska du alltid ta reda på vem som äger bilen och vem den är registrerad på. Detta görs på Bilregistret (talsvarstjänst 077-125 25 25). Där kan du få besked om både nuvarande och tidigare ägare. Det är särskilt viktigt att du kontrollerar att den du köper av verkligen äger bilen, och att den är fullständigt betald. Om bilen är köpt på kredit (eller är “leasad”) och betalningar återstår, riskerar du att antingen få lämna tillbaka bilen till den rättmätige ägaren eller att få betala den igen. Vid köp på avbetalning gäller så kallat återtagandeförbehåll. Det innebär att den som köpt bilen inte kan sälja bilen innan den är helt betald. Begär därför att få se kvitto på att bilen är till fullo betald.

Säljaren ska också ge dig ett registreringspapper från Bilregistret som du ska fylla i och skicka in omedelbart efter köp.

Kvitto

Kvitto måste alltid skrivas och görs bäst i ett s k köpekontrakt. Sådant kan inhandlas hos pappershandlare, men kan lika gärna laddas ner lite varstans ifrån, bl a från Konsumentverkets hemsida (se länkar), och skrivas ut på egen skrivare. Se till att göra två exemplar, ett till säljaren och ett till köparen, för att undvika oklarheter.

När du köper bil av en privatperson kan du inte ångra dig sedan ni gjort upp affären om ångerrätt inte skrivits in i avtalet.

Garanti

Man får sällan garanti när man köper begagnad bil privat. Det vanligaste är att säljaren säljer bussen i ”befintligt skick”, vilket då anges i köpekontraktet. Konsumentverket varnar för detta eftersom det fråntar säljaren nästan allt ansvar. Det behöver ändå inte betyda att det är något lurt med i spelet, och själv tycker jag att det är fullt förståeligt att man som säljare vill ha det så. Hur seriös man än är så blir det ju ofta problem med gamla bussar, och detta vill man ju inte ha hängande över sig efter försäljningen.

Vi återkommer till det som nämns i kapitlet första intrycket, om vilket intryck du har fått av säljaren. För om denne verkar vara att lita på, och förhoppningsvis gått igenom eventuella defekter etc med dig, bör frågan om ”befintligt skick” inte vara källa till någon större oro.

Om det ändå är så att ni talat om någon misstänkt detalj, och säljaren muntligen garanterat att saken inte ska vara något problem, så kan du mycket väl se till att göra ett tillägg i kontraktet om detta. T ex: ”Säljaren har gjort köparen uppmärksam på att p g a problem med startmotorn, skall denna detalj åtgärdas av säljaren före betalning. Säljaren åtar sig att rätta till felet till fullo och lämnar dessutom en garanti på detta arbete under en period på X månader”. Eventuellt kan detta kompletteras med någon rad om eventuella följder om säljaren inte fullgör det avtalade.

Tillägg i kontraktet kan följaktligen göras helt efter eget behov. Tänk igenom formuleringarna lite extra bara, då detta kan vara avgörande vid eventuell tvist.